OneFlow Waterontharder

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op een ieder die onze website bezoekt en gebruikt. Het heeft voornamelijk betrekking op de persoonsgegevens die Puurwaterzaak verwerkt. Puurwaterzaak vindt uw privacy heel belangrijk en wij nemen dan ook de verantwoordelijkheid om op een verantwoorde wijze met uw persoonsgegevens om te gaan. Puurwaterzaak houdt zich daarom met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ten alle tijden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Voor verdere vragen over ons privacybeleid kunt u een mail sturen naar info@puurwaterzaak.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die wij met u in verband kunnen brengen zijn persoonsgegevens. Als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt gehad, hebben wij persoonsgegevens van u. U kunt daarbij denken aan uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en geboortedatum.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
A: Offerte aanvraag
Wij verwerken gegevens die u zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij een offerte aanvraag. Deze gegevens zijn nodig voor het voorbereiden van een offerte. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Ingevoerde bericht

B: Contact
Als u contact opneemt met ons, zullen we enkele gegevens gebruiken voor het verwerken van uw contactverzoek. Wij gebruiken hiervoor enkel gegevens die door u worden doorgegeven tijdens uw aanvraag. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens (niet ten alle tijden allemaal toepasselijk)

Naam
Locatie
E-mail
Telefoonnummer
Inhoud bericht 

C: Cookies en pixels
Op verschillende plaatsen op onze website maken we gebruik van cookies en pixels. Voor meer informatie over ons cookiebeleid en de invloed hiervan op uw privacy, verwijzen wij u graag door naar ons cookiebeleid.

Bestaan van automatische besluitvorming / profilering:
Puurwaterzaak maakt geen gebruik van automatische besluitvorming of van profilering.

Leeftijd (onder de 16 jaar):
Puurwaterzaak richt zich niet op personen die jonger zijn dan 16 jaar. Puurwaterzaak heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Helaas zijn de mogelijkheden om dit te controleren er niet of zeer beperkt. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, stuur dan een mail naar info@puurwaterzaak.nl

Uw rechten:
A: Recht op inzage en recht op bevestiging
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos door ons geïnformeerd te worden of bevestiging te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u worden opgeslagen, en om een kopie van deze inzage te ontvangen.

B: Recht van rectificatie
U heeft het recht om onmiddellijke rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. U heeft verder het recht om te verlangen dat onvolledige persoonlijke gegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

C: Recht op verwijdering
U heeft recht op onmiddellijke verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

D: Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om een beperking van de verwerking te vragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

– U betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens. 

– De verwerking is onrechtmatig maar in plaats van het verwijderen van de persoonlijke gegevens wilt u een beperking van het gebruik ervan.

– Puurwaterzaak heeft de gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze wel nog nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

E: Recht van verzet tegen de verwerking

U heeft ten allen tijde het recht om op grond van artikel 6, lid 1, letters e of f van de AVG bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

F: Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens te ontvangen die op uw betrekking hebben en aan Puurwaterzaak zijn verstrekt.

G: Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

H: Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U heeft ten allen tijden het recht om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming.

Hoe lang wij gegevens bewaren:
Puurwaterzaak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De meeste gegevens zullen na uiterlijk 1 jaar na ontvangst worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Puurwaterzaak verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Puurwaterzaak verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Mogelijk worden uw gegevens met dergelijke partijen gedeeld:

– Social media – voor het inzetten van advertenties (Facebook, Instagram, LinkedIn)
– Software providers
– Zoekmachines – voor het inzetten van advertenties (Google, Yahoo, Bing)